3 syytä miksi teidän asiakkaanne haluavat nähdä videomarkkinointia

 

Ehkä ajattelette, että videomarkkinointi on liian modernia kohdeyleisöllenne, ettekä käytä tätä sen takia. Tai olette jo käyttäneet videomarkkinointia aikaisemmin, mutta huonolla menestyksellä.

On totta, että joillekin aloille, markkinoille tai kohderyhmille videomarkkinointi on ehkä vähemmän houkuttelevaa, mutta markkinat ja viestintä ovat muuttuneet dramaattisesti viimevuosina – Samoin videon tuottamismahdollisuudet. Myös teidän asiakkaanne ovat muuttuneet – vaikkakin tiedostamattaan.

Älkää siis katsoko enää taaksenne vaan seuratkaa nykyajan trendiä. Asiakkaat ovat jo tottuneet videomarkkinointiin, joten antakaa heille mitä he – vaikkakin tiedostamatta – haluavat.

 

1. Tulevaisuuden Media

Gründe für VideomarketingI. Asiakkaat tykkäävät nykyään yksinkertaisesta, nopeasta ja informatiivisesta. Tutkimuksen mukaan konversioaste on 80 % korkeampi aloitussivuilla, joissa on video, kuin sivuilla joissa ei ole videota.

II. Myös lapset, eläkeläiset ja marginaaliryhmät ovat muuttuneet kollektiivisen massainformaation yleistyttyä. Yksinkertaiset tekstimainokset ovat poissa muodista. Yksinkertaiset tekstimainokset eivät pärjää enää monipuolisille ja värikkäille liikkuville kuville. Ja jopa vanhemmat sukupolvet ovat tottuneet jo käyttämään älypuhelimia.

III. Vuonna 2017 jo 70 % tietoliikenteestä on Online-videoita. Tämä on merkittävä nousu ja videomarkkinoinnin kasvu ei näytä laantumisen merkkejät.

 

2. Ihmiset luottavat videomarkkinointiin

Gründe für VideomarketingI. Videolla voidaan kertoa paljon enemmän kuin sanoja. Kun etsitään tiettyjä hakusanoja hakukone näyttää tuhansia artikkeleita, artikkelin kanssa jossa on integroitu video käy näin paljon harvemmin. Nykypäivänä luotetaan myös yhä vähemmän pelkkään tekstimuotoiseen viestintään. Videot eivät ole pelkästään visuaalisesti parempia. Nykyään verkossa on paljon pinnallisia artikkeleita, joista ei tiedä mistä ne tulevat ja joiden lähteet ovat epävarmoja. Videoissa mennään yleensä syvemmälle aiheeseen. Koska videon tuottaminen on jo itsessään monimutkaista, paneudutaan videon aiheeseenkin syvemmin, ja jos näin ei tehdä, se huomataan heti laadun puuttumisena.

II. Erään asiakastutkimuksen mukaan noin 96 % asiakkaista pitää tuotevideoita ostopäätöksiä helpottavana.

 

3. Videomarkkinointi pysyy mielessä

Gründe für VideomarketingI. Artikkelista jossa ei ole videota säilyy katsojan mielessä 72 tunnin jälkeen vain 10 % sen sisällöstä. Artikkelilla jossa on täysin sama sisältö videon kanssa, säilyy katsojan mielessä 95 % artikkelin sisällöstä.

II. Videot vetoavat useampiin aisteihin. Tämä johtaa yleensä parempaan ymmärrykseen aiheesta. Lisäksi tavoitetaan paremmin visuaalisia katsojia, jotka eivät sisäistä niin hyvin pelkkiä tekstejä.

III. On todistettu myös tieteellisesti, että visuaalisessa viestinnässä on etunsa: tutkimusten mukaan noin 90 % aivoihin tulevasta informaatiosta on visuaalista.

 

Olipa kyseessä vanha tai nuori, pieni tai iso, köyhä tai rikas: Informaatiotulvassa meillä kaikilla on jotain yhteistä: Rakastamme – vaikkakin alitajuisesti 😉 – videomarkkinointia!