Tarinankerronnan A ja O: Tehkää tarina joka säilyy asiakkaiden mielessä

 

 

Luultavasti et halua enää kuulla siitä. Tarinankerrontaa hehkutetaan nykyään joka puolella. Ei ole mitään uutta kirjoittaa tarinankerronnasta, mutta se on silti tärkeä aihe ja monet eivät vielä käytä tarinankerronnan monia etuja markkinoinnissaan tarpeeksi tehokkaasti.

Mitä tarkoittaa tarinankerronta?

Ensisijaisesti tarinankerrontaa käytetään markkinoinnissa, kun ongelmalle esitellään ratkaisu. Kuten muissakin markkinointitoimissa, haluamme herättää asiakkaan tarpeet ja toiveet meidän tuotteellamme. Mutta tärkeintä on kuitenkin asiakkaan ongelman ratkaiseminen.

Asiakas ei vielä tunne palveluanne tai tuotetta, tämän takia hän ei tiedä välttämättä, että hänen ongelma voidaan ratkaista tuotteellanne.

Siksi voimme kertoa tarinoita, joista asiakkaat tunnistavat tilanteen, ongelman ja heidän tarpeensa. Näin asiakas samaistuu tarinaan ja luomme psyykkisen ja emotionaalisen siteen asiakkaan ja tarinan välille.

Miksi tarinankerronta sopii yrityksellemme?

– Hyvät tarinat jäävät paremmin ihmisten mieliin. Katsoja muistaa tarinan pidempään ja idea on helpompi ymmärtää.

– Audiovisuaalisella markkinoinnilla tavoitatte siten enemmän ihmisiä, riippuen minkälaisesta oppijasta on kysymys.

– Hyvä tarina herättää tunteita. Ihmiset ovat valmiita jakamaan ja välittämään niitä eteenpäin.

– Monimutkaiset faktat voidaan esittää helposti ja ymmärrettävästi.

– Voitte kohdata asiakkaanne yhdenvertaisina.

 

Tarinankerronta: Tarinalla enemmän menestystä

Kuusi kultaista sääntöä minkä avulla kerrotte onnistuneen tarinan:

1. Hyvä videon käsikirjoitus

Oikea videon käsikirjoitus on menestyvän tarinan perusta.

2. Pysykää aitoina

Jos esittelette hahmoja puvuissa business ympäristössä, mutta suurin osa asiakkaistanne on kotiäitejä, se ei ole kovin autenttista. Käyttäkää hahmoja, joihin yleisönne voi helposti samaistua.

3. Välittäkää teidän markkina-arvonne

Antakaa asiakkaittenne tuntea, kuulla, nähdä ja kokea markkina-arvonne. Ovatko ne nopeus, tuoreus, ylellisyys, seikkailunhaluisuus, hauskuus, laadukkuus, leikkimielisyys…rakentakaa arvomaailmanne tarinaan sen yleisilmeellä.

4. Herättäkää tarina henkiin

Yrittäkää saada mukaan mahdollisimman monta aistia: käyttämällä kuvailevaa kieltä, elävää ja miellyttävää kertojaa ja voimakkaita tunteita. Ja vaihdelkaa hahmoja, paikkoja, välineitä ja maisemia.

5. Puhukaa konkreettisesti asiakkaan ongelmasta

Hankkikaa asiakkaiden huomio tarjoamalla ratkaisu heidän ongelmaansa. Kohderyhmän tulisi olla kiinnostunut heti alkuvaiheessa tarinaa ja heille täytyy näyttää yksinkertaisesti selitettynä miten ratkaisette heidän ongelmansa.

6. Kannustakaa toimimaan

Tarina ei voi olla kovin hyvä, jos asiakkaalle jää epäselväksi kuka on viestin lähettäjä ja kuinka häneen saa otettua yhteyttä.

Siksi teidän täytyy pyytää asiakasta toimimaan. Ohjatkaa asiakas kotisivuillenne tai liikkeeseenne, tarjotkaa hänelle alennuksia, ilmaistuotteita tai muita markkinointimateriaalia.

Miten tarina rakennetaan

Kuten kaikki tarinat ovat myös videolla kerrotut tarinat usein samalla kaavalla rakennettuja.

– Tarinassa on aina yksi tai useampi päähenkilö.
– Tarinan alussa päähenkilö selittää mikä on ongelma tai tarve.
– Tarinan varrella päähenkilö kohtaa ystäviä, jotka auttavat häntä voittamaan vaikeudet ja viholliset.
– Tarinan lopussa on aina onnellinen loppu: Asiakkaan ongelma on ratkaistu ja hän on onnellinen.
– Dramaturgia on tärkeää. Tehkää tarinaan nouseva jännitys momentti.

 

„Lapsille kerrotaan tarinoita, jotta heidät saa nukkumaan. Aikuisille kerrotaan tarinoita, jotta heidät saa hereille.“

Jorge Bucay