Tietosuojaseloste

1.Yleistietoa

1.1 Mitä ovat henkilökohtaiset tiedot?

Henkilökohtaiset tiedot ovat tietoja, jotka paljastavat käyttäjän identiteetin tai voivat paljastaa sen. Noudatamme periaatetta tällaisten tietojen välttämiseksi. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme välttämään henkilötietojen keräämistä

1.2 Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja käytetään vain sopimuksen luomiseen, sopimuksen sisällön toteuttamiseen tai sopimusluonteisen suhteen toteuttamiseen (Art. 6 I S. 1 b GDPR). Muulloin henkilötietoja käytetään vain, jos olemme saaneet suostumuksenne (6 §: n 1 a GDPR). Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Ainoastaan sopimuksen täyttämiseksi tiedot jaetaan toimituksesta vastaavan kuljetusyhtiön kanssa siltä osin kuin se on välttämätöntä tilattujen tavaroiden toimittamiseksi. Maksujen käsittelemiseksi tarvittavat maksutiedot toimitetaan luottolaitokselle ja tarvittaessa valtuutetulle ja valituille maksupalveluntarjoajille. Henkilötietojenne käsittely tapahtuu yksinomaan EU: n alueella, ellei toisin mainita.

1.3 Käyttötiedot

Kun vierailet verkkosivuilla, kerätään yleisiä teknisiä tietoja. Nämä ovat käytetty IP-osoite, kellonaika, vierailun kesto, selaintyyppi ja tarvittaessa alkuperäinen sivu josta olette tulleet. Nämä käyttötiedot tallennetaan lokitiedostoon teknisistä syistä ja niitä voidaan käyttää ja tallentaa tilastollisiin tarkoituksiin. Emme linkitä käyttötietoja henkilötietoihinne.

1.4 Rekisteröintitiedot

Kotisivujemme kaikkien ominaisuuksien käyttämiseen vaaditaan rekisteröinti. Rekisteröintitiedot kerätään omalla vastuullanne ja käytetään määrittelemääsi tarkoitusta varten. (6 §: n 1 a GDPR)

1.5 Tallentamisen kesto

Tallennamme henkilötietonne niiden käyttötarkoituksen päättymisen jälkeen, vain niin kauan kuin laki vaatii (Verolainsäädäntö)

2. Teidän oikeudet

2.1 Tiedot

Voitte pyytää meiltä tietoja siitä, olemmeko käsitelleet teidän henkilötietoja ja mikäli teillä on oikeus saada tietoja näistä henkilötiedoista ja muista, GDPR: n 15. artiklassa mainituista tiedoista.

2.2 Oikeus oikaisuun

Teillä on oikeus korjata teihin liittyviä virheellisiä henkilötietoja, ja voitte pyytää henkilötietojen täydentämistä, jos ne ovat epätäydelliset artiklan 16 mukaisen GDPR: n mukaisesti.

2.3 Oikeus peruuttamiseen

Teillä on oikeus vaatia, että henkilötietosi poistetaan välittömästi. Meidän on tällöin poistettava ne heti, varsinkin jos jokin seuraavista syistä pätee:
• Henkilökohtaiset tiedot eivät ole enää tarpeellisia siinä tarkoituksessa, joihin ne on kerätty tai muulla tavoin käsitelty.
• Kumoat suostumuksenne tietojenne käsittelyyn ja käsittelyyn ei ole muuta oikeusperustaa.
• Tietojanne käsiteltiin laittomasti.
Oikeutta poistaa tietoja ei ole olemassa, jos henkilötietonne ovat velvollisia vaalimaan, käyttämään tai puolustamaan laillisia oikeuksiamme.

2.4 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Teillä on oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojenne käsittelyä, jos kiellätte tietojen oikeellisuuden ja tarkistamme sen vuoksi tietojen oikeellisuuden, jos käsittely on lainvastaista ja hylkäätte sen poistamisen, ja haluattekin rajoittaa käyttöä; jos emme tarvitse tietoja mutta te tarvitsette niitä puolustaaksenne oikeustoimia; jos olet vastustanut tietojesi käsittelyä, eikä ole vielä selvää ovatko oikeuden syyt painavammat kuin teidän syynne.

2.5 Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Teillä on oikeus saada henkilökohtaiset tietonne, jotka toimitamme teille jäsennellyssä, yhteisessä ja koneella luettavassa muodossa, ja teillä on oikeus siirtää nämä tiedot toiselle henkilölle ilman meidän estelyitä, edellyttäen, että käsittely perustuu teidän suostumukseenne tai sopimus ja käsittely suoritetaan meille automatisoidulla menettelyllä.

2.6 Peruuttamisoikeus

Sikäli kuin henkilötietojenne käsittely perustuu suostumukseen, teillä on oikeus peruuttaa tämä suostumus milloin tahansa.

2.7 Yleistä ja oikeus valittaa

Edellä mainittujen oikeuksien käyttäminen on periaatteessa maksutonta. Teillä on oikeus ottaa yhteyttä suoraan vastuussa olevaan valvontaviranomaiseen, valtion tietosuojavaltuutettuun, suoraan valitusten yhteydessä.

3. Tietoturvallisuus

3.1 Tietoturva

Kaikki verkkosivustomme tiedot on suojattu teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden avulla menetyksiä, tuhoutumista, sisään pääsyä, muokkausta ja levittämistä vastaan.

3.2 Istunnot ja evästeet

Verkkosivuston käyttöä varten voimme käyttää evästeitä tai palvelinpuolen istuntoja, joissa tietoja voidaan tallentaa. Evästeet ovat tiedostoja, jotka on tallennettu sivun kiintolevylle automaattisesti kotisivujen toimesta ja jotka tunnistavat tämän tietokoneen seuraavan kerran, kun käytte sivustolla ja siten mukauttaa sivuston käytön teille. Jotkut käytetyistä evästeistä poistetaan selaussession päättymisen jälkeen. Nämä ovat ns. Istunto-evästeitä. Muut evästeet pysyvät laitteellasi ja sallivat selaimen tunnistuksen myöhemmässä vierailussa verkkosivuillamme (pysyvät evästeet). Voit asettaa selaimen niin, että saat ilmoituksen evästeiden käytöstä ja päättää itse niiden hyväksymisestä tai yleisesti sulkea pois evästeiden erityistapaukset. Huomaa, että et voi käyttää joitain tämän sivuston ominaisuuksia, jos evästeet eivät ole käytössä. Varmistamme, ettei henkilötietoja siirretä istunnoista tai evästeistä ja että evästeitä käytetään vain, jos tämä on teknisesti välttämätöntä verkkosivustolle. (Art. 6 I p. 1 f GDPR).

4. Uutiskirje

Jos tilaat uutiskirjeemme, käytämme tietojanne tai erikseen toimittamianne tietoja säännöllisten uutiskirjeiden lähettämiseen. Voit lopettaa uutiskirjeiden vastaanottamisen, milloin tahansa ja tämä voidaan tehdä, joko kirjoittamalla meille viesti tai uutiskirjeessä olevan linkin avulla.

5. Kommentit

Jos käytätte kommentointitoimintoa verkkosivustollamme, näiden kommenttien lisäksi tallennetaan luomistyö, valittu salanimi ja väliaikaisesti myös IP-osoite. Näin tehdään, jotta voimme suojella oikeuksiamme laittoman sisällön tapauksessa.

6. Kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut

6.1 Google Analytics

Tämä sivusto käyttää Google Analyticsiä joka on webanalytiikka  palvelu jonka Google tarjoaa (Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), se kerää ja varastoi sivustoanalyysipalvelulla tietoja, joiden avulla salanimet ja käyttäjäprofiilit luodaan. Tällä tavoin luotuja käyttöprofiileja käytetään arvioimaan kävijän käyttäytymistä suunnitellakseen ja parantaakseen tällä sivustolla esitettyä tarjontaa tarpeen mukaan. Google Analytics käyttää niin kutsuttuja “evästeitä”, pieniä tekstitiedostoja, jotka on tallennettu tietokoneeseen ja joiden avulla voi analysoida sivuston käyttöä. Evästeestä tämän sivuston käyttöä koskevat tiedot lähetetään yleensä Yhdysvalloissa sijaitsevalle Google-palvelimelle ja säilytetään siellä. Kun kyseessä on IP-osoitteen aktivoiminen nimettömäksi tällä sivustolla, IP-osoite typistetään jäsenvaltioissa Euroopan unionin tai muiden osapuolten sopimuksella Euroopan talousalueella. Ainoastaan poikkeustapauksissa koko IP-osoite lähetetään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä. Sivuston puolesta Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen sivuston käyttöä, laatiakseen raportteja sivuston toiminnasta ja tarjoamalla muita palveluja sivuston ylläpitäjille. Osana Google Analyticsiä IP-osoitettanne ei yhdistetä muuhun Googlesta kerättyyn dataan. Salassapidosta hallinnoituja käyttäjäprofiileja ei myöskään yhdistetä käyttäjän henkilökohtaisiin tietoihin ilman käyttäjän nimenomaista ja erikseen ilmoitettua suostumusta. (Art. 6 I S. 1 f GDPR). Voitte estää evästeiden tallentamisen selainohjelmiston asetusten avulla. Huomaa kuitenkin, että jos teette tämän, ette ehkä voi käyttää kaikkia tämän sivuston ominaisuuksia mahdollisimman hyvin. Lisäksi voitte estää Googlen keräämän evästeen tuottamat tiedot, jotka liittyvät sivuston käyttöön (mukaan lukien IP-osoite) sekä näiden tietojen käsittelystä Googlessa käyttämällä seuraavaa linkkiä: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) ja asenna.

Googlen yksityisyyssuoja löytyy täältä

Lisätietoja käyttöehdoista ja yksityisyyden suojasta

Korostamme, että tällä sivustolla laajennettiin, Google Analytics -koodi “anonymizeIp” nimettömän kokoelman IP-osoitteet (ns. IP-maskaus).

6.2 Sosiaalisen median linkit

Meidän sivuilta on pääsy linkkien kautta kolmannen osapuolen tarjoamille sosiaalisen median sivuillemme. Käyttämällä linkkejä ne vievät teidät kolmansien osapuolten omille sivustoille (esimerkiksi. Facebook, Twitter, Google+, Vimeo, Instagram). Kun olette siirtynyt kolmannen osapuolen sivustolle, kolmas osapuoli on vastuussa kunkin kolmannen osapuolen sivustolla tapahtuvista asioista, tarkasta niiden tietosuojalausunnot ja niiden selvitykset tietojen käytöstä. Emme voi vaikuttaa, mutta suosittelemme välttämään tarpeetonta tiedonsiirtoa ennen kolmansien osapuolien sivustoille siirtymistä ja suosittelemme kirjautumaan ulos profiileistanne, jottei synny linkkejä meidän ja kolmansien osapuolten sivujen välille tietojenne osalta.

6.3 Google Mapsin käyttö

Tämä sivusto käyttää Google Mapsia, Googlen karttapalvelu, jonka toiminnasta vastaa Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Kun Google Mapsia käytetään, Google Maps kerää tietoja verkkosivuista, ja niitä käsitellään ja käytetään. Tätä varten keräämme vain tiedot joita tämä käyttötarkoitus vaatii. (Art. 6 I S. 1 f DSGVO). Googlen Yksityisyyden suojatiedot löytyvät täältä.

Muita vinkkejä Google Mapsiin liittyen

6.4 Youtube-käyttö

Tämä sivusto ja integroidut tarjoukset käyttävät niin kutsuttua videoiden upottamista YouTubesta. Nämä mahdollistavat yhteyden YouTubeen ja videoita tallennetaan sinne. YouTube on Googlen palvelu (Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ) Tätä varten keräämme vain tiedot joita tämä käyttötarkoitus vaatii. (Art. 6 I S. 1 f GDPR). Katso Googlen tietosuojakäytäntö Googlen tietojen keräämisestä ja käytön sekä oikeuksiesi ja asetuksiesi suojaamiseksi YouTuben asiakkaana. Nämä löytyvät osoitteesta: http://www.youtube.com/t/privacy/

6.5 Affiliate-linkit ja mainonta

Sijoitamme sivuillamme kumppaneiden mainoksia tai bannereita tietyille kolmannen osapuolen tarjoajille. Näiden linkkien / bannereiden avulla tuotamme tuloja (mainoskulut palautetaan), jos tätä linkkiä / banneria käytetään ostettaessa asianomaiselta kolmannelta osapuolelta. Kolmannen osapuolen tarjoaja voi käyttää evästeitä voidakseen etsiä tilauksen alkuperän tai sivuston. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta verkkosivustomme käyttöön, eikä se ole erityisesti ostositoumus. Näytetyt kumppanuus- ja mainoslinkit tai bannerit voivat toimia vain oston helpottamiseksi. Lisäksi sovelletaan kolmannen osapuolen tarjoajien tietosuojasäännöksiä.

6.6 Google Web -fontit

Lisäksi käytämme niin kutsuttuja Web-fontteja Googlelta, jotta voimme näyttää verkkosivustollamme yhtenäisen fontin. Nämä tallennetaan automaattisesti selaimen välimuistiin, kun otat jonkin sivun halutun näkymän käyttöön. Jos selaimesi ei tue käytettyjä Web-fontteja, tietokoneellasi voidaan käyttää tavallista fonttia. Tätä varten keräämme vain tiedot joita tämä käyttötarkoitus vaatii. (Art. 6 I S. 1 f GDPR).

Googlen tietosuojakäytäntöä voi tarkastella täällä
Lisätietoja Googlen WEB-fonteista